G-574KJZ6MWB
0976434775
CT2C, Khu ĐTM Nghĩa Đô, 106 Hoàng Quốc Việt
Copy link

Tự tin nói trước công chúng

Mã : Học Offline

| 600 Lượt xem

Khuyến Mãi
Kết thúc trong

₫8,686,000 - ₫6,868,00021% GIẢM

Giúp Bạn tự tin tỏa sáng mọi sân khấu

Tìm hiểu ngay:Xem chương trình tại đây

Bình luận

Tự tin nói trước công chúng

Mã : Học Offline

₫8,686,000 - ₫6,868,00021% GIẢM

Giúp Bạn tự tin tỏa sáng mọi sân khấu

Sản phẩm liên quan

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ TÔI

Cảm nhận của học viên Mỹ Hạnh

Cảm nhận của học viên Trần Lương

Cám nhận của học viên Tuấn Tùng

Cảm nhận của học viên Phương Minh

G

0976434775
Nhắn tin!