G-574KJZ6MWB
0976434775
CT2C, Khu ĐTM Nghĩa Đô, 106 Hoàng Quốc Việt

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Tự tin nói trước công chúng học online qua Zoom

Tự tin nói trước công chúng học online qua Zoom

5,868,000 đ - 4,868,000 đ

622 Lượt xem

TalkCoach

TalkCoach

25,000,000 đ - 20,000,000 đ

757 Lượt xem

Tự tin nói trước công chúng Online

Tự tin nói trước công chúng Online

699,000 đ - 499,000 đ

642 Lượt xem

Tự tin nói trước công chúng

Tự tin nói trước công chúng

8,686,000 đ - 6,868,000 đ

645 Lượt xem

Tuongtv

 Tuongtv là ai?

 - Giám đốc Công Ty CP Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Nói Việt

 - Giám đốc Kinh Doanh Miền Bắc Catalyst Việt Nam

 - Giám đốc Sự Kiện BNI HN6

 - Chủ tịch nhiệm kỳ IX, X của BNI Trust chapter

 - Huấn luyện đào tạo hàng trăm học viên tự tin nói trước công chúng

:

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ TÔI

Cảm nhận của học viên Mỹ Hạnh

Cảm nhận của học viên Trần Lương

Cám nhận của học viên Tuấn Tùng

Cảm nhận của học viên Phương Minh

G

0976434775
Nhắn tin!